Founders

Managing Trustees

DHANARAJU D.V

DHANARAJU D.V

FOUNDER TRUSTEE/ PRESIDENT

Gajuwaka, Visakhapatnam, Andhra Pradesh – 530046

YERRANNA DUGGAPU

YERRANNA DUGGAPU

CHAIRMAN & CO-FOUNDER

Roshanar, Venkateshwar Talkies Road, Gandhi Nagar, Kadur & Chickamagalur District

M VIJAYA KUMAR S/o Isaiah

M VIJAYA KUMAR S/o Isaiah

TRUSTEE / DIRECTOR

5-78/a, Rusthumbada, Narasapuram, West Godavari, Andhra Pradesh-534275

RAVI DARSI S/o Luther Paul Darsi

RAVI DARSI S/o Luther Paul Darsi

TRUSTEE / DIRECTOR

13-3-14, Church street, Near Community Hall, Kabeer Nagar, Balangar, Sanathanagar,  I E K V.rangareddy, Telnagana-500018

USHA D/o Kalleshappa

USHA D/o Kalleshappa

MANAGING TRUSTEE & SECRETARY

Near, New water Tank, Jantha Colony, Kadur Taluk, Chickamagaluru-577138

MANJULA R W/o Nagaraj

MANJULA R W/o Nagaraj

TRUSTEE / DIRECTOR

Near, New water Tank, Jantha Colony, Kadur Taluk, Chickamagaluru-577138

All Donors are exempted from Tax through 80G